سیکامور

 سیکامور پروژه‌ای دو نفره بود که در قالب آن به طراحی و ساخت اشیای چوبی و همچنین آموزش نجاری می‌پرداختیم. کارگاه ما در حوالی میدان انقلاب بود و طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ فعال بودیم.

جیمبو

متولد شهریور ۱۳۹۷

او سرپرست کارگاه و مدیر تولید سیکامور بود. پس از  بازنشستگی نجاری را کنار گذاشت و اکنون با آرامش در کنار آدم خانگی‌اش زندگی می‌کند.

کاتالوگ محصولات