درباره نام سیکامور

Tuesday، ۳۰ Mehr ۱۳۹۸

سیکامور نام گونه‌ای از درخت انجیر است که از زمان باستان در مصر می‌روییده. تمدن مصر از پیشتازان نجاری و استفاده از چوب درختان برای ساخت اشیای کاربردی بود و در این میان درخت انجیر سیکامور نقش پررنگی در فرهنگ مصر باستان داشته است.

انجیر سیکامور از حدود پنج‌هزار سال پیش در مصر پرورش داده می‌شده و در متون باستانی این تمدن از آن به عنوان درخت عشق و درخت زندگی نام برده شده. این درخت سایه‌گستر علاوه بر این که منبعی برای چوب بوده، برگ آن خوراک دام می‌شده و از شیره‌اش استفاده درمانی می‌کرده‌اند. در یکی از متونی باستانی مصری آمده که در شرق آسمان دو درخت سیکامور فیروزه‌ای رنگ وجود دارد که خورشید از میان آن‌ها طلوع می‌کند.

در خط هیروگلیف یک نماد کلی برای درخت وجود دارد و آن نماد سیکامور است، در لوگوی ما نیز از خط هیروگلیف مصری الهام گرفته شده است.